Varaaminen ja maksuehdot

Varauksen teon jälkeen laskutetaan varausmaksu 20% varauksen suuruudesta. Maksu tilisiirtona tai Vääntäjän Tilan kotisivujen kautta luotto- tai pankkikortilla. Sopimus syntyy kun asiakas on tehnyt varauksen ja maksanut varausmaksun. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Lähetämme varaus- ja loppulaskut sekä lisätiedot sähköpostilla, pyydettäessä kirjeitse. Kuukautta ennen loman alkua laskutetaan loppumaksu. Alle kuusi viikkoa ennen loman alkua tehty varaus maksetaan kokonaan ilman varausmaksua.

Peruutusehdot

Peruutukset tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@vaantajantila.fi tai puhelimitse numeroon 0400 525 062. Varaus- tai loppumaksun maksamatta jättäminen ei ole varauksen peruutus. Vääntäjän Tilalla on oikeus peruuttaa varaus jos maksuja ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. Mikäli asiakas peruuttaa viimeistään 30 päivää ennen varauksen alkua palautetaan varausmaksun ylittävä osa. Alle 30 päivää ennen varauksen alkua veloitetaan koko varauksen summa. Suosittelemme matkavakuutusta joka kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset mm. sairastapauksissa.

Vääntäjän Tilan oikeus purkaa sopimus

Vääntäjän Tilalla on oikeus keskeyttää tai peruuttaa varaus mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaistoimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja Vääntäjän Tilasta riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Mikäli varaus puretaan, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos palvelun tuotanto keskeytetään, niin toteutumatonta osaa vastaava hinta. Vääntäjän Tila ilmoittaa viipymättä esteestä, jonka vuoksi palvelua ei voida toteuttaa. Vääntäjän Tilalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa alueen muille asiakkaille tai kiinteistöille.

Asiakkaan vastuu ja vahingonkorvaus

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa Vääntäjän Tilalle tai kolmansille osapuolille. Mökkisiivous ei kuulu vuokrahintaan, jollei sitä ole erikseen maksettu. Loppusiivouksen laiminlyönnistä aiheutuneet kulut sekä mahdollisista muista vahingoista aiheutuneet kulut veloitetaan täysimääräisesti.

Huomautukset

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi huomautuksen mahdollisista puutteista, jotta ne voidaan korjata jo palvelun aikana.